MindDirection telefoonnummer
06 13 29 42 22
MindDirection e-mailadres
mariejose@minddirection.nl

Wat voor communicatiestijl heeft jouw klant?

Als je de communicatiestijl van jouw klanten kunt inschatten, begrijp je elkaar beter. Hierdoor kan je beter advies geven. Want door jouw stijl aan te passen aan die van de ander heb je een positieve invloed op de relatie met jouw klant.

En wie mij al langer kent weet dat ik geloof dat je beiden verantwoordelijkheid kunt nemen voor twee-derde van de relatie. Dat hoeft natuurlijk niet, maar dat kan wel.

Welke communicatiestijl heeft jouw klant?

Wat levert het je op als je de communicatiestijl van jouw klant kent?

Als je de communicatiestijl van jouw klant kent en daarop kunt inspelen, zul je in principe:

  • Sneller bij jouw doel komen
  • Een hoger resultaat halen
  • Een prettigere relatie met jouw klant hebben
  • Elkaar beter begrijpen

Ken jezelf en jouw klant

Socrates zei het al: ‘Ken uzelf!’. Hiermee doelde hij op zelfkennis. Carl Gustav Jung was een van de eersten die de mensen in Psychologische Typen (1921) onderverdeelde. In mijn trainingen maak ik gebruik van de typologieën van Jung bij het onderscheiden van de verschillende communicatiestijlen.

Inhouden of uiten

Sommige mensen uiten zich gemakkelijk, terwijl anderen zich liever inhouden. Deze twee uitersten maken samen één as waartegen je de verschillende typen kunt leggen.

De mensen die zich gemakkelijk uiten zijn mensen aan wie je kunt zien hoe zij zich voelen. Mensen met een sterke gezichtsmimiek en gebaren om het gezegde te ondersteunen. Daarnaast zijn dat mensen die gemakkelijk praten over gevoelens. Zij richten zich op het onderlinge contact of de relatie.

De mensen die zich van nature meer inhouden, zijn mensen aan wie je niet direct kunt zien hoe zij zich voelen. Je ziet weinig variatie in hun gezichtsuitdrukking. Ze hebben daarnaast vaak een rustige monotone stem en een rustige lichaamshouding.

Ruimte geven of ruimte nemen

De andere as bestaat uit: Ruimte geven of ruimte nemen.

De mensen die gemakkelijk ruimte geven herken je aan het feit dat ze veel (open) vragen stellen. Ze houden een rustig spreektempo aan en bieden ruimte aan een ander om hun mening te geven. Ze gebruiken graag het woord ‘wij’ en ‘samen’.

De ‘ruimte nemers’ nemen eerder initiatief, geven krachtig hun mening en hebben vaak letterlijk een luidere stem. Zij gebruiken vaker het woord ‘ik’.

Er is geen goed of fout

Nu kan het zijn dat je al snel voorkeur hebt voor het één of het ander. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat alle typologieën voor- en nadelen hebben. Er is geen goed of fout, alleen inzicht. En de mogelijkheid om te acteren op basis van het inzicht.

Communicatiestijl tegenover communicatiestijl

Je kunt je voorstellen als je zelf vrij makkelijk ruimte neemt en jezelf graag uit, dat je overdonderend over kan komen bij iemand die graag ruimte geeft en zich van nature meer inhoudt.

Andersom kan het zijn dat als jij iemand bent die afwachtend is en je hebt tegenover je iemand die graag snel doorpakt, er ook van alles mis kan lopen in de onderlinge communicatie.

Afstemmen op de ander zonder jezelf te verliezen

In trainingen krijg ik wel eens de vraag hoe je kunt afstemmen op de ander zonder jezelf te verliezen? Een hele goede vraag en die is niet zo makkelijk te beantwoorden. Want je bepaalt zelf hoe ver je wilt gaan. Oftewel hoe wendbaar je wilt zijn.

Je kunt je voorstellen als je zelf vrij ingetogen bent, dat het verheffen van je stem wellicht al een brug te ver is. Voor anderen is het enorme uitdaging om geduld op te brengen voor jouw gesprekspartner als die veel meer tijd nodig heeft voor een beslissing, dan jij zou willen.

Ja ja en hoe werkt een communicatiestijl in de praktijk?

In mijn boek heb ik vier typen mensen uitgewerkt waardoor je in de praktijk weet wat je moet doen met een Regina, Milo, Arnold of Zoë. Als je deze vier typen kunt onderscheiden, kom je al een heel eind. Je kunt ze niet alleen makkelijker herkennen ‘in het wild’, maar je kunt ook makkelijker afstemmen op deze verschillende typen.

Wil je meer informatie uit mijn boek ontdekken? Dan heb ik nog drie andere nieuwsbrieven geschreven die je kunt bekijken:

Voor nu ben ik benieuwd wat jij zou kunnen zeggen over jouw eigen klanten als het gaat om de twee assen die ik hierboven benoem? Welke communicatiestijl heeft jouw klant?

Ik wens je een week waarin je afstemt op de ander, zonder jezelf te verliezen!

gerelateerde artikelen

Ik snap hem gewoon niet!

Als je weet welke communicatiestijl je zelf hebt en welke stijl de ander heeft, begrijp je vaak beter waarom het contact met de één zoveel soepeler gaat dan met de ander. Je leert afstemmen op anderen zonder jezelf te verliezen. En dat maakt de communicatie niet alleen beter maar ook leuker!