MindDirection telefoonnummer
06 13 29 42 22
MindDirection e-mailadres
mariejose@minddirection.nl

Nieuwe salescollega’s in het team

Nieuwe salescollega's in het team

De afgelopen weken ben ik begonnen met het trainen van twee grote nieuwe klanten.

In de trainingen die ik gaf, zaten in beide gevallen mensen die er al heel lang werken, maar ook mensen die net begonnen waren. En de nieuwe salescollega’s in het team gaven eigenlijk allemaal aan dat de start in het salesteam misschien wel veel beter had gekund.

In beide organisaties werden ze welkom geheten en voelden ze zich thuis. Er werd uitgebreid de tijd genomen om de organisatie en de mensen te leren kennen.

Toch hadden ze achteraf een aantal zaken liever anders gezien. Volgens mij kan dit jou ook helpen.

Nieuwe salescollega’s in het team!

Het eerste wat de nieuwe salescollega’s in het team aangaven

Het eerste wat de nieuwe salescollega’s in het team aangaven, was dat ze startten met kennismakingen binnen de organisatie. Dat lijkt misschien logisch, maar wat deze salescollega’s aangaven was dat de organisatie waar ze startten best complex was. Ze hebben de eerste weken uren gesproken met mensen van andere afdelingen, terwijl ze nog niet in het snotje hadden hoe deze afdelingen zich verhouden tot hun afdeling of zelfs hun rol.

Na een aantal maanden, hadden ze goed in kaart wat de rol van hun afdeling was en wat hun eigen rol inhield. Op dat moment konden ze de rol van de andere afdelingen pas goed begrijpen. Helaas was het inmiddels alweer even geleden dat ze de andere afdelingen hadden gesproken en konden ze zich van de inhoud niets of nauwelijks iets herinneren. Eigenlijk moest de kennismaking dus weer opnieuw plaatsvinden.

Het tweede wat de nieuwe salescollega’s in het team aangaven

Het tweede wat de nieuwe salescollega’s in het team aangaven, was dat ze nog geen gesprekken meeluisterden met hun teamgenoten. Want, omdat ze de inhoud nog niet kenden, zou dat heel verwarrend zijn. Eerst de organisatie, dan de inhoud en dan gesprekken zelf doen, was het devies van de salesmanager.

Echter, het duurde op deze manier vrij lang voordat de organisatie profijt had van deze nieuwe salescollega’s. En eerlijk gezegd was het voor de nieuwe salescollega’s ook behoorlijk pittig om zo lang informatie te absorberen en geen (of weinig) toegevoegde waarde te kunnen leveren. Misschien herken je dat wel, dat je in de inwerkperiode helemaal stuk bent, omdat je oren en ogen op half zeven hangen van alle nieuwe dingen die je ziet en hoort? En op hetzelfde moment heel graag een bijdrage wil leveren, maar niet weet hoe?

Hoe verrassend!

Hoe verrassend is het dan ook wat één van mijn deelnemers vertelde over het meeluisteren naar een gesprek van haar collega. Wat zij ophaalde is echt bijzonder. Zij bleek namelijk prima in staat te zijn om haar collega feedback te geven op gesprekstechnieken. Ook al begreep zij van de inhoud nog weinig tot niets. Haar collega was verbaasd over de goede en scherpe feedback. Juist omdat zij niet werd afgeleid door de inhoud van het gesprek (ze kon immers niet beoordelen of de informatie correct was of niet), kon zij zich helemaal richten op de vorm van het gesprek. Dat bleek super waardevol.

Daarnaast had zij tijdens het gesprek voor zichzelf een aantal inhoudelijk termen genoteerd, die aan bod waren gekomen, waarover zij meer wilde weten. Zo ontstond na het gesprek al direct een interessante uitwisseling van informatie. En aangezien ze het gesprek had gevolgd kon ze een aantal dingen daarna in perspectief zien.

De conclusie die ik voor mijzelf maakte

De conclusie die ik voor mijzelf maakte, was dan ook dat het inwerken van nieuwe salescollega’s in het team misschien toch effectiever kan door de volgorde van een aantal zaken te veranderen.

  1. Laat salescollega’s meeluisteren met gesprekken en direct feedback geven, juist nu ze nog niet worden afgeleid door de inhoud. Dit kan telefonisch of face to face.
  2. Vraag ze om inhoudelijke zaken te noteren waarover ze meer willen weten.
  3. Stel het kennismakingsrondje naar de bredere organisatie uit, totdat jouw salescollega wat meer gevoel heeft bij zijn eigen werkzaamheden en rol.

Ik wens je een fijne en effectieve inwerkweek met je nieuwe salescollega’s!

gerelateerde artikelen